ขั้วต่อ VGA (PC). Computer Port (Connector)

ขั้วต่อ VGA (PC).

15 pin highdensity d-sub Male (ขั้วต่อมอนิเตอร์ ที่ VGA Card)
15 pin highdensity d-sub Female (15 PIN HIGHDENSITY D-SUB จาก จอมอนิเตอร์)
PIN Description Dir
1 Red -->
2 Green -->
3 Blue -->
4 Monitor Sense 0 <--
5 NC  
6 Red Ground  
7 Green Ground  
8 Blue Ground  
9 NC  
10 Sync Ground  
11 Monitor Sense 1 <--
12 Monitor sense 2 <--
13 Composite sync -->
14 Vertical Sync -->
15 NC  

โน้ต : ทิศทางของสัญญาณ จากพอร์ต VGA ของ VGA Card

^