Tags php

Counter และ User Online 4
Counter และ User Online 4

22 Dec 2008 0 9,451

มีความสามารถในการแสดงว่า ผู้ที่เข้ามาชมลิงค์มาจากที่ใดได้ด้วย และสามารถแสดงรายงาน คนเข้าชมประจำวันได้ด้วย

การตัดข้อความตามความยาวที่กำหนด สำหรับ UTF-8
การตัดข้อความตามความยาวที่กำหนด สำหรับ UTF-8

18 Nov 2008 0 7,840

การตัดข้อความตามความมยาวที่กำหนดบน PHP ปกติแล้วเราใช้ฟังก์ชั่น substr ของ PHP ครับ แต่ฟังก์ชั่นนี้มันทำงานกับ Ansi เท่านั้น ไม่สามารถทำงานกับ UTF-8 ไ

การหาความยาวของข้อความบน UTF-8
การหาความยาวของข้อความบน UTF-8

18 Nov 2008 0 5,571

ความยาวของข้อความก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของ UTF-8 ที่ไม่สามารถใช้ strlen ในการอ่านความยาวที่ถูกต้องได้ เนื่องจาก UTF-8 มีการเก็บตัวอักษรที่กว้างกว่า Ansi

การเลือกค่าจาก select ด้วย PHP
การเลือกค่าจาก select ด้วย PHP

13 Nov 2008 0 11,216

ตัวอย่างการเลือกค่าจาก select ด้วย PHP ตอนเริ่มต้น เช่นการเลือก select ที่อ่านค่ามาจาก db (หน้าแก้ไขข้อมูล) ในตัวอย่างเป็นการเลือก select เพื่อแสดง เ

PHP อ่านความกว้างของจอภาพ
PHP อ่านความกว้างของจอภาพ

13 Nov 2008 0 6,734

PHP ไม่สามารถอ่านค่าความกว้างของจอภาพได้ครับ ต้องอ่านด้วย Javascript เ้ราสามารถใช้เทคนิคการส่งค่าจาก Javascript ไปยัง PHP ด้วยการ Submit ผ่าน Form มา

ปัญหาตัว ภ กลายเป็นสี่เหลี่ยม
ปัญหาตัว ภ กลายเป็นสี่เหลี่ยม

12 Nov 2008 0 7,963

ปัญหานี้มักจะเกิดเมื่อ page ของเราเป็น UTF-8 ครับ ซึ่งปัญหานี้เกิดจากอะไรผมไม่แน่ใจนัก ผมเดาเอาว่า รหัส ของมันคงไปตรงกับอะไรซักอย่างก็เลยทำให้การแสดง

การตรวจสอบการอัปโหลดครั้งละหลายๆไฟล์
การตรวจสอบการอัปโหลดครั้งละหลายๆไฟล์

06 Nov 2008 0 6,348

โค้ดนี้จะรวมเอาการตรวจสอบชนิดของไฟล์อัปโหลด และตัวอย่างการอัปโหลด ไว้ด้วยกัน โดยการใช้ input ชนิด file ในแบบ แอเรย์ ส่วนแรกเป็นฟอร์ทสำหรับอัปโหลดครับ

run code php ด้วยข้อความ
run code php ด้วยข้อความ

05 Oct 2008 0 6,274

ฟังก์ชั่นนี้ป็นการสั่ง run คำสั่งของ php จากข้อความ คล้ายๆกับฟังก์ชั่น eval ของ Javascript ครับ

GCMS AJAX CMS V2_1
GCMS AJAX CMS V2_1

04 Aug 2008 0 16,401

GCMS เป็นฟรี AJAX CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย 100% โครงสร้างถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน AJAX กับเว็บไซต์ ทั้งที่เกี่ยวกับการทำ SEO หรือความเป็นมิตรต่อ

ฟังก์ชั่นตัดข้อความ HTML ตามความยาวที่กำหนด (UTF-8)
ฟังก์ชั่นตัดข้อความ HTML ตามความยาวที่กำหนด (UTF-8)

17 Jun 2008 0 7,692

ฟังก์ชั่นตัดสตริงค์ สามารถตัดข้อความใน tag HTML ได้โดยไม่นับความยาวของข้อความส่วนที่เป็น tag สามารถให้ผลลัพท์ได้ทั้ง ข้อความธรรมดา และ ข้อความ HTML ฟ

class Timer สำหรับการทำ Bench Mark
class Timer สำหรับการทำ Bench Mark

03 Jun 2008 0 7,844

class Timer เป็น class สำหรับอ่านค่าเวลาเป็น ไมโครวินาที เพื่อการตรวจสอบหรือการทำ Bench Mark โค้ด PHP ด้วยฟังก์ชั่น getMicrotime()

List of Robot Agent
List of Robot Agent

31 May 2008 0 12,869

รายชื่อ Robot ต่างๆของ Web Spider

โปรแกรม import ฐานข้อมูล .sql
โปรแกรม import ฐานข้อมูล .sql

31 May 2008 0 17,025

เพื่อแก้ปัญหาการ Import ข้อมูลจากไฟล์ .sql ไปยังฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin แล้วไม่เป็นภาษาไทย รองรับการใช้งานทั้ง PHP4 และ PHP5 ทั้ง TIS-620 และ

New! Script
New! Script

20 Apr 2008 0 6,681

Scroll box แบบหนึ่งครับ ใช้ iframe ที่ผมใช้ในเว็บผมรุ่นแรกๆ

^