Tags Javascript

GAJAX Ajax Framework
GAJAX Ajax Framework

17 Nov 2009 0 19,797

GAjax คือ Ajax Framework และ Libraly ที่มีความสามารถในการทำงาน Cross Browser และความสามารถในการทำงาน ด้าน Ajax รวมถึงความสามารถการทำงานด้าน Effect พื

เริ่มต้นกับ GAjax
เริ่มต้นกับ GAjax

12 Aug 2011 0 17,447

GAjax คือ Javascript Framework Libraly ซึ่งถูกพัฒนาโดย Goragod.com โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเป็น Framework สำหรับใช้งานกับ CMS ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเอ..

OOP และ Class
OOP และ Class

06 Nov 2008 0 19,553

Object Oriented Programming หรือ OOP หรือ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หมายถึง การเขียนโปรแกรมโดยการมองว่าโปรแกรม ใดๆ เป็นวัตถุชนิดหนึ่ง

Listbox multi select เหมือน Hotmail
Listbox multi select เหมือน Hotmail

25 Aug 2010 0 22,035

ตัวอย่างการเลือกรายชื่ออีเมล์ด้วย Listbox โดยสามารถเลือกได้ครั้งละหลายๆชื่อ เมื่อเลือกแล้ว ให้เพิ่มรายการที่เลือก ไปยัง Listbox อีกตัว คล้ายกับตัวเ..

การสร้าง element ด้วย Javascript
การสร้าง element ด้วย Javascript

28 Oct 2009 0 20,955

การสร้าง element ต่างๆขณะทำงานด้วย Javascript มีวิธีการหลักๆอยู่ 2 วิธีด้วยกันครับ คือการสร้างด้วย Ajax และ การสร้างด้วย Javascript การสร้าง element

การแทรก tr และ td ลงในตาราง สามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการจะแทรกได
การแทรก tr และ td ลงในตาราง สามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการจะแทรกได

28 Nov 2011 0 5,017

ผมเคยเขียนถึงการแทรกแถวลงในตารางมาครั้งหนึ่งแล้วด้วย document createElement คราวนี้ผมจะบอกถึงอีกวิธีการหนึ่งในการแทรกแถวโดยใช้ฟังก์ชั่นของตารางโดยตรง

การ debug ajax
การ debug ajax

06 Oct 2009 0 9,677

หลายๆครั้งที่เราใช้งาน Ajax แล้วพบข้อผิดพลาด เรามักจะไม่ค่อยรู้ครับ ว่ามันผิดพลาดที่ตรงไหน เนื่องจาก ถึงแม้ว่า browser จะแจ้งว่าพบข้อผิดพลาดที่ Javas

เมื่อ Javascript อ่าน Element ผิดพลาด ด้วย firstChild
เมื่อ Javascript อ่าน Element ผิดพลาด ด้วย firstChild

19 Sep 2013 0 4,938

ก่อนอิ่น เรามาดูโค้ดต้นตอของปัญหากันก่อนนะครับ จากโค้ดด้าน บน ถ้าดูตาม tag เผินๆ node ลูกอันแรก (img) ควรเป็น IMG หรือ tag img ใข่มั้ยครับ (เนื่อง...

GAJAX บทที่ 11 VScroll และ HScroll
GAJAX บทที่ 11 VScroll และ HScroll

25 Aug 2010 0 13,305

HScroll และ VScroll เป็น Control ที่สร้างต่อจาก GScroll โดยมีความสามารถที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือสามารถควบคุมการ Scroll ไปในทิศทางที่ต้องการได้โดย user ..

การส่งค่าด้วย Ajax หลายๆแถวใน 1 ฟอร์ม
การส่งค่าด้วย Ajax หลายๆแถวใน 1 ฟอร์ม

12 Sep 2013 0 4,925

มีคำถามจากบอร์ดว่าต้องการส่งค่าด้วย Ajax หลายๆแถวใน 1 ฟอร์มได้อย่างไร โดยการกดปุ่มเพื่อทำการส่งข้อมูลทีละแถวด้วย Ajax (ใน 1 แถวประกอบด้วย ช่องกรอกช..

^