Tags JSON

GAJAX บทที่ 21 JSON
GAJAX บทที่ 21 JSON

25 Aug 2010 0 20,719

GAJAX รองรับการใช้งานกับข้อมูลชนิด JSON ด้วย โดยมีความสามารถในการแปลงข้อมูลเป็น JSON ได้โดยการเรียกฟังก์ชั่น toJSON ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นภายในของ GAJAX..

1
^