Tags GAJAX

GAJAX บทที่ 6
GAJAX บทที่ 6

27 Aug 2010 0 16,080

GForm ชื่อก็บอกว่าทำงานเกี่ยวกับฟอร์มครับ แต่เป็นการจัดการฟอร์มหรือ Submit ฟอร์มด้วย AJAX แทนครับ สามารถใช้ในการอัปโหลดได้ หรือ สามารถ Submit ฟอร์ม..

GAJAX บทที่ 5
GAJAX บทที่ 5

27 Aug 2010 0 16,307

GAjax บทนี้คงเป็นบทที่หลายๆคนอยากรู้มากที่สุด เนื่องจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Ajax โดยตรงซึ่งเป็นหัวใจของ GAajax Class นี้จะเป็น Class ที่ทำงานเกี่ยวก

GAJAX บทที่ 20 การใช้งาน Auto Refresh ที่ต้องมีการส่งค่าไปด้วย
GAJAX บทที่ 20 การใช้งาน Auto Refresh ที่ต้องมีการส่งค่าไปด้วย

25 Aug 2010 0 13,150

บทที่แล้วเป็นการ Auto Refresh แบบธรรมดา ในบทนี้เราจะมาดูการอ่านค่าเพื่อส่งไปกับ Auto Refresh ด้วยซึ่งสามารถอ่านค่าได้จากการกำหนดฟังก์ชั่นเพื่อทำการ..

GAJAX บทที่ 19 Auto Refresh
GAJAX บทที่ 19 Auto Refresh

25 Aug 2010 0 19,953

ในบทนี้จะเป็นการใช้งาน GAJAX ในความสามารถด้าน Auto Refresh โดยในตัวอย่างแรกจะเป็นการอ่านเวลาจาก Server ด้วย Ajax ซึ่งก็เป็นการอ่านแบบพื้นฐานทั่วไป ..

GAJAX บทที่ 18 การรับส่งข้อมูลชนิด Text
GAJAX บทที่ 18 การรับส่งข้อมูลชนิด Text

25 Aug 2010 0 10,562

การรับส่งค่าด้วย Ajax แบบ Text เป็นการรับส่งค่าพื้นฐานด้วย Ajax เป็นการส่งค่าจาก Browser ไปยัง Server เพื่อร้องข้อข้อมูลใดๆ แล้ว Server จะส่งข้อมูล..

GAJAX บทที่ 21 JSON
GAJAX บทที่ 21 JSON

25 Aug 2010 0 19,642

GAJAX รองรับการใช้งานกับข้อมูลชนิด JSON ด้วย โดยมีความสามารถในการแปลงข้อมูลเป็น JSON ได้โดยการเรียกฟังก์ชั่น toJSON ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นภายในของ GAJAX..

การตรวจสอบความผิดพลาดในการกรอกค่าและการเตือนด้วย GAJAX
การตรวจสอบความผิดพลาดในการกรอกค่าและการเตือนด้วย GAJAX

25 Aug 2010 0 13,572

โดยปกติแล้วเรามักใช้การตรวจสอบความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ด้วย Javascript เช่นการตรวจสอบว่าได้ทำการกรอกข้อมูลในช่องที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งมันก็เป็นวิ..

การตรวจสอบการเลือก checkbox ด้วย GAJAX
การตรวจสอบการเลือก checkbox ด้วย GAJAX

21 Aug 2010 0 15,787

บทความนี้จะใช้ GAjax ในการตรวจสอบการเลือก input(radio) แบบ Array ตั้งแต่การออกแบบฟอร์ม input รวมถึง Javascript ที่ใช้ในการตรวจสอบ สำหรับโค้ดใน rad..

การโหลด และ Parse XML ด้วย Javascript และ AJAX
การโหลด และ Parse XML ด้วย Javascript และ AJAX

21 Aug 2010 0 14,032

การโหลดและ แสดง XML รวมถึงการเข้าถึง รายการต่างๆของ XML สามารถจัดการได้ด้วย Javascript แบบง่ายๆ ครับ ซึ่งหลักการจริงๆของมันก็เหมือนกับการเข้าถึง DO..

GAJAX บทที่ 7
GAJAX บทที่ 7

27 Apr 2010 0 15,087

GModal Class สำหรับการแสดง ข้อความ ฟอร์ม หรือ HTML อื่นๆ บนพื้นหลังสีดำจางๆ สามารถจัดการแสดงผลกลางจอภาพได้โดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับทำข้อความเตือน หรือ

GAJAX บทที่ 4
GAJAX บทที่ 4

04 Jan 2010 0 11,956

GElement ส่วนขยายของ DOM Element สำหรับจัดการกับ DOM โดยมี property เพิ่มเติมจาก DOM ปกติโดยคุณสมบัติที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในด้าน property ท

GAJAX บทที่ 3
GAJAX บทที่ 3

04 Jan 2010 0 17,010

GEvent Class สำหรับจัดการ Event ของ DOM ระดับ 2 ซึ่งมีคำสั่งและการจัดการที่ไม่เหมือนกัน ระหว่าง Browser มาตรฐาน และ IE เพื่อให้การทำงานกับ Event ด้วย

GAJAX บทที่ 1
GAJAX บทที่ 1

04 Jan 2010 0 15,377

GBrowser เป็น Class พื้นฐานสำหรับตรวจสอบชนิดของ Browser ที่โค้ดนี้ทำงานอยู่ ซึ่งโดยปกติแล้ว Class นี้จะทำงานเป็น Class ภายในมากกว่าเนื่องจากในโค้ดมีก

การ Submit ฟอร์ม แบบ Array ด้วย Ajax
การ Submit ฟอร์ม แบบ Array ด้วย Ajax

15 Nov 2009 0 14,623

ปัญหาการรับส่งข้อมูลด้วย Ajax ในรูปแบบ Array นี่ก็เป็นปัญหาโลกแตกอีกอันหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วเราก็สามารถส่งได้ครับแต่ก็อาจจะยุ่งยากนิดนึง เนื่องจากฟังก์

การใช้งาน GModal ในการแสดง Popup เพื่อเลือกข้อมูล
การใช้งาน GModal ในการแสดง Popup เพื่อเลือกข้อมูล

11 Nov 2009 0 12,034

ตัวอย่างนี้เป็นการประยุกต์ใช้ GAJAX ในการเรียกฟอร์มข้อมูลจาก Server มาแสดงใน Popup ด้วย GModal ซึ่งเมื่อเราทำการเลือกข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่เลือกจะไปปรก

GAJAX บทที่ 2
GAJAX บทที่ 2

14 Aug 2009 0 9,753

Object เป็นส่วนขยาย Class Object ของ Javascript ครับ โดยมี property หรือ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมเข้ามา จาก Class แม่ เช่น isObject isFunction isString isN

disabled control เมื่อเลือก select
disabled control เมื่อเลือก select

06 Aug 2009 0 11,260

โค้ดตัวอย่างการใช้ GAJAX เพื่อทำการ enabled หรือ disabled control ที่ต้องการ เมื่อทำการเลือกรายการใน select

การส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลขณะพิมพ์ด้วย GAJAX
การส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลขณะพิมพ์ด้วย GAJAX

29 Jul 2009 0 13,618

โค้ดนี้ถูกถามถึงกันมากครับ ซึ่งตัวอย่างการใช้งานที่ถามกันบ่อยๆ คือ การตรวจสอบว่ามีชื่อนี้ลงทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ ในขณะกรอก ซึ่ง GAJAX ได้ช่วยให้การทำ

^