Tags Form

โค้ดการ Login ด้วยการบันทึกคน login ลงไฟล์
โค้ดการ Login ด้วยการบันทึกคน login ลงไฟล์

01 Apr 2008 0 13,997

โค้ดนี้เป็นโค้ด login ที่มีหน้าตาเหมือนกับกรอบ login ของเว็บผมในเวอร์ชั่นที่เป็น AJAX บันทึกคนที่ login ลงไฟล์ สำหรับเอาไว้แสดงรายชื่อคน online ได้

แสดงค่าที่เลือกจาก Combobox
แสดงค่าที่เลือกจาก Combobox

31 Mar 2008 0 7,115

โค้ดจะแสดงข้อความบน Textbox ที่สัมพันธ์กับค่าที่กำหนดไว้โดย Combobox เมื่อทำการเลือก Combobox ครับ

แสดงรายการจาก Combobox
แสดงรายการจาก Combobox

31 Mar 2008 0 9,553

ตัวอย่างนี้ เป็นการแสดงรายชื่อกลุ่ม หรือหมวดต่างๆ ที่มีบนเว็บบอร์ด เพื่อเลือกหมวดสำหรับการค้นหา

^