Tags Form

คลิกแล้วลบข้อความออก
คลิกแล้วลบข้อความออก

02 Apr 2008 0 4,302

เช่นในช่อง ค้นหา ปกติหากไม่ได้กรอกข้อความที่จะค้นหา จะแสดงคำว่า ค้นหา แต่พอเราเอาเมาส์ไปคลิกเพื่อกรอกข้อความค้นหา มันจะกลายเป็นช่องว่างๆ แทน

Balance value between Listbox
Balance value between Listbox

02 Apr 2008 0 8,248

การใช้งาน Listbox 2 ตัวที่ทำงานสัมพันธ์กัน เมื่อเลือกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งจะทำการเลือกค่าที่สัมพันธ์กันออกมา

AJAX อัปเดทฐานข้อมูลด้วย Select
AJAX อัปเดทฐานข้อมูลด้วย Select

01 Apr 2008 0 16,060

AJAX สามารถทำการอัปเดทข้อมูลโดยที่ไม่ต้องผ่านฟอร์ม หรือ Submit หน้าได้ครับ เช่นการเลือก select แล้วไปอัปเดทฐานข้อมูลทันที

ฟอร์ม ส่งไป 2 เพจ
ฟอร์ม ส่งไป 2 เพจ

01 Apr 2008 0 5,934

มีปุ่ม 2 ปุ่มใน From เพื่อเลือกว่าจะ Submit ไปที่ หน้าไหน เช่น ปุ่มหนึ่งอาจส่งไป Preview แต่อีกปุ่มหนี่งส่งไปบนทึกข้อความเป็นต้น

ฟอร์ม กับ Input แบบ Array
ฟอร์ม กับ Input แบบ Array

01 Apr 2008 0 21,013

มีคำถามเกี่ยวกับ ฟอร์ม และการใช้ Input หรือ อื่นๆ แบบ Array เสมอ ผมรวมมาตอบให้ที่นี่ละกัน

^