Tags Delphi

Code Library
Code Library

19 Aug 2010 0 11,193

โปรแกรม Code Library โปรแกรมที่รวบรวมเอาโค้ด VB และ Delphi จำนวนมาก ไว้เพื่อศึกษาหรือเป็นตัวอย่าง สำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรม ต้องดาวน์โหลดฐานข้อมูล

Window Message Library
Window Message Library

26 Mar 2011 0 8,075

โปรแกรมแสดงความหมาย แมสเสจต่างๆของวินโดวส์ เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ ที่ต้องการรู้ว่า message ต่างๆ ที่ตอบกลับจาก Windows มีอะไรบ้าง

Unit OLE2
Unit OLE2

22 Apr 2009 0 4,827

Run time Libraly ของวินโดวส์ ที่ต้องใช้ร่วมกับ Component ต่างๆที่ผมออกแบบ แต่ไม่มีมาให้โดย Delphi

Unit MSAcm
Unit MSAcm

22 Apr 2009 0 4,030

Run time Libraly ของวินโดวส์ เกี่ยวกับการบีบอัดเสียง ที่ต้องใช้ร่วมกับ Component ต่างๆของผมเช่นกัน

โปรแกรม Telephone Recorder
โปรแกรม Telephone Recorder

26 Mar 2011 0 11,919

โปรแกรมนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ผมประยุกต์ใช้เข้ากับพอร์ตขนานแต่ก็คงจะยุ่งยากพอควร ถ้าท่านไม่ใช่นักอิเลคทรอนิคส์ เนื่องจากอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องใ

Keyboard Logger
Keyboard Logger

26 Mar 2011 0 10,406

บันทึกการกดตัวอักษรต่างๆบนคีย์บอร์ด ไม่ว่ากำลังอยู่บน Application ใดๆ รองรับภาษาไทย ทำงานอัตโนมัติ บน System Tray บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ โหมด Screen

โปรแกรม CD Catalog
โปรแกรม CD Catalog

26 Mar 2011 0 11,422

โปรแกรม ที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมชื่อไฟล์ต่างๆบน CD ที่เรามี เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา ด้วยการ แสกนชื่อไฟล์เก็บไว้ สามารถค้นหาว่าไฟล์ใดอยู่ใน CD

โปรแกรม ECG data book
โปรแกรม ECG data book

26 Mar 2011 0 98,444

โปรแกรม Data Book อะไหล่อีเล็คทรอนิคส์ชนิดต่างๆ

โปรแกรม Hide Folder
โปรแกรม Hide Folder

26 Mar 2011 0 10,400

โฟลเดอร์ที่ถูกซ่อน จะยังใช้งานได้เป็นปกติจากโปรแกรมอื่น แต่จะไม่สามารถเข้าถึงได้โดย Windows Explorer เหมาะสำหรับซ่อนโฟลเดอร์แต่ยังต้องการให้โฟลเดอร

โปรแกรม คาราโอเกะ เมเนเจอร์
โปรแกรม คาราโอเกะ เมเนเจอร์

26 Mar 2011 0 18,225

ความสามารถ 1 ลบ เล่น ดูเนื้อ ของเพลงต่างๆ 2 สร้างไฟล์ รายชื่อเพลง สำหรับการนำไปทำฐานข้อมูลเพลง โดยโปรแกรมภายนอกอื่นๆ หรือการพิมพ์รายชื่อเพลง 3 นำไ

Notepad Thai
Notepad Thai

26 Mar 2011 0 13,025

โปรแกรม Notepad สัญชาติไทย ที่มีความสามารถมากกว่า Notepad ของ Windows สามารถทำ Highlight ตัวหนังสือในแบบ VB HTML Delphi ได้อีกด้วย

โปรแกรม Quick
โปรแกรม Quick

26 Mar 2011 0 8,273

โปรแกรมสร้างเส้นทางลัดในการเปิดโปรแกรมให้ง่ายขึ้น ทำงานบน System Tray พร้อมปลั๊กอิน Quick Copy ที่จะช่วยให้คุณ Copy ไฟล์ได้ง่ายขึ้น โปรแกรมนี้ แรก

โปรแกรม Video Capture
โปรแกรม Video Capture

26 Mar 2011 0 15,556

โปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัย ที่ผมได้ติดตั้งใช้ในสำนักงานของลูกค้ามาหลายปีแล้ว โดยโปรแกรมจะเป็นการ Capture Video จากการ์ด Video C

TV Flyback Data
TV Flyback Data

26 Mar 2011 0 14,552

โปรแกรมรวบรวมข้อมูล อุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ที่สำคัญๆ ของ TV เช่นเบอร์ Flyback เบอร์ IC เพื่อสะดวก ในการหาวงจรมาเทียบเคียง หรือหากเบอร์เลอะเลือนจนไม่ส

Advance HTML Editor
Advance HTML Editor

26 Mar 2011 0 13,841

โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ แบบเขียนโค้ดเอง พร้อมปลั๊กอิน เว็บนี้ ใช้โปรแกรมนี้ในการออกแบบครับ (เวอร์ชั่นเก่าดั้งเดิม)

Unit gArray
Unit gArray

22 Apr 2009 0 5,630

คอนโทรลคล้าย TGrid ของ Delphi

Unit gCtrls
Unit gCtrls

22 Apr 2009 0 6,168

Base Class ของคอนโทรลต่างๆ ที่ต้องใช้สำหรับทุก Component ที่ผมออกแบบ ต้องดาวน์โหลด

Unit gDialogs
Unit gDialogs

22 Apr 2009 0 4,883

TPassword เป็น Component สำหรับแสดง dialogs สำหรับ การกรอกพาสเวอร์ด

Unit gImage
Unit gImage

22 Apr 2009 0 5,098

Unit สำหรับใช้งานไฟล์ Gif, Ani, Ico ที่ Delphi ไม่สนับสนุน ให้สามารถใช้งานได้

^