Tags Apache

ทดสอบความเร็วของเว็บไซต์ด้วย apachebench กันเถอะ
ทดสอบความเร็วของเว็บไซต์ด้วย apachebench กันเถอะ

29 Oct 2015 0 7,033

เคยรู้กันบ้างไหมว่าโค้ดของเราหรือ Server ของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ซึ่งประสิทธิภาพนี้จะหมายถึงความสามารถในการรองรับผู้เยี่ยมชมของเว็บไซต์ ยิ่งเว็บไซต์หรือโค้ดของเรามีประสิทธิภาพมากเท่าไร โอกาศที่เว็บไซต์จะล่มเนื่องจากมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจำ

การพิสูจน์ตัวตนบน PHP (HTTP Authentication with PHP)
การพิสูจน์ตัวตนบน PHP (HTTP Authentication with PHP)

12 Nov 2020 0 2,043

ในการใช้งาน API บน PHP เรามักจะพบเห็นการส่ง Token ไปกับ Request ของ PHP ด้วยวิธีการต่างๆนาๆ วันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการรับค่า การพิสูจน์ตัวตน (HTTP Authentication) เหล่านั้นด้วย PHP

การเปิดใช้งาน Method PUT DELETE OPTIONS บน Apache2
การเปิดใช้งาน Method PUT DELETE OPTIONS บน Apache2

13 Nov 2020 0 938

โดยปกติแล้ว Apache จะรองรับ Method แค่ GET กับ POST เท่านั้น ทำให้เราไม่สามารถรียกใช้งาน Method อื่นๆ เช่น PUT DELETE OPTIONS ด้วย API ได้ หากพยายามเชื่อมต่อด้วย Method ดังกล่าวจะเกิด Error 405 Method Not Allowed ขึ้น

ปัญหาการทดสอบเว็บไซต์ด้วย apachebench แล้วได้ผลการทดสอบที่เร็วผิดปกติ
ปัญหาการทดสอบเว็บไซต์ด้วย apachebench แล้วได้ผลการทดสอบที่เร็วผิดปกติ

18 Dec 2015 0 2,502

ปัญหานี้เกิดขึ้นระหว่างที่ผมกำลังทำการทดสอบความเร็วเว็บไซต์ด้วย apachebench ครับ เนื่องจากสังเกตุพบว่าผลการทดสอบมันดูผิดปกติ

Apache แจ้ง Error "no acceptable variant"
Apache แจ้ง Error "no acceptable variant"

07 Jan 2017 0 1,754

ปัญหานี้เกิดจากการเรียกไปยัง URL ที่ไม่มีนามสกุลของไฟล์และไม่พบไฟล์ที่เรียก เช่น เรียกไปยังไฟล์ some dir index

php header 404 ไม่ทำงานบน firefox
php header 404 ไม่ทำงานบน firefox

13 Aug 2011 0 9,710

โดยปกติแล้ว หากเราต้องการประมวลผล PHP เพื่อให้ Server แจ้งกลับว่าไม่พบไฟล์ หรือการจำลองว่าไม่พบไฟล์ สามารถทำได้ด้วยคำสั่ง header() ของ PHP ดังตัวอย..

การกำหนดให้หน้าแรกเป็น index.html แทน index.php
การกำหนดให้หน้าแรกเป็น index.html แทน index.php

23 Oct 2010 0 28,912

ปกติแล้วหน้าแรกของ เว็บเซอร์ฟเวอร์ ที่เป็น PHP จะถูกกำหนดเป็น index.php ครับ โดยเมื่อเราทำการเรียกผ่าน URL เปล่าๆ มันจะวิ่งไปหาไฟล์ index.php ก่อน เช

การแก้ปัญหา Server เวลาไม่ตรง
การแก้ปัญหา Server เวลาไม่ตรง

09 Sep 2010 0 15,195

ปัญหาที่ว่านี้ก็คือการที่ Server ของเรา แสดงเวลาบน Server ไม่ตรงกับเวลาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ แต่ปัญหานี้จะแก้ได้หากเป็น Server ของเรานะครั..

Apache network security HTTP server
Apache network security HTTP server

08 Mar 2008 0 20,568

Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานมากที่สุดในอินเทอร์เน็ต โดยจากการสำรวจของ NetCraft.com ในเดือนกรกฏาคม 2544 พบว่า มีผู้ใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอ

การเปลี่ยนไดเร็คทอรี่ที่เก็บไฟล์ของ AppServ
การเปลี่ยนไดเร็คทอรี่ที่เก็บไฟล์ของ AppServ

28 Jun 2006 0 10,870

ปกติแล้ว เมื่อเราติดตั้ง AppServ ลงบนเครื่องของเรา คำแนะนำสำหรับการติดตั้งที่สำคัญคือ ใช้ค่าที่กำหนดมาให้แล้วในโปรแกรม เป็นดีที่สุด

1
^