Tags Ajax

การร้องขอข้อมูลจาก Server โดยการเลือก select ด้วย Ajax(ตอนที่ 2)
การร้องขอข้อมูลจาก Server โดยการเลือก select ด้วย Ajax(ตอนที่ 2)

10 Sep 2010 0 13,928

ในตอนแรก ผมได้เขียนตัวอย่างโดยการใช้ select เพียงตัวเดียว แต่ในตัวอย่างนี้ผมได้เพิ่มเติมการใช้งานฟังก์ชั่นเดียวกันกับ select หลายๆ ตัว โดยใช้ฟังก์ช..

การร้องขอข้อมูลจาก Server โดยการเลือก select ด้วย Ajax(ตอนที่ 1)
การร้องขอข้อมูลจาก Server โดยการเลือก select ด้วย Ajax(ตอนที่ 1)

10 Sep 2010 0 9,197

ตัวอย่างการใช้งาน GAJAX เพื่อร้องขอข้อมูลจาก Server โดยการเลือกรายการจาก select ซึ่งเมื่อทำการเลือกรายการข้อมูลจาก select แล้ว จะแสดงรายการที่เกี่ย..

กรอกฟอร์มขณะพิมพ์ด้วย Ajax (ตอนที่ 2)
กรอกฟอร์มขณะพิมพ์ด้วย Ajax (ตอนที่ 2)

10 Sep 2010 0 10,501

คำถามเกี่ยวกับการกรอกฟอร์ขณะพิมพ์มีมากมายเลยครับ ผมเลยมาเขียนตัวอย่างเพิ่มเติมให้อีกอัน ซึ่งมีลักษณะในการค้นหาข้อความด้วย Ajax แล้วส่งกลับมาแสดงผล..

กรอกฟอร์มขณะพิมพ์ด้วย Ajax (ตอนที่ 1)
กรอกฟอร์มขณะพิมพ์ด้วย Ajax (ตอนที่ 1)

10 Sep 2010 0 14,373

มีคำถามจากบอร์ดถึงการค้นหาข้อมูลขณะพิมพ์ และนำข้อมูลที่ค้นหาเจอ(ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน)มากรอกในฟอร์มอัตโนมัติ ด้วยการใช้ Ajax ตัวอย่างนี้ผมใช้..

Tab ด้วย Ajax
Tab ด้วย Ajax

09 Sep 2010 0 22,806

การใ้ช้งาน AJAX ในการโหลดข้อมูลใส่ Tab ที่ต้องการ เพื่อแสดงผล

GAJAX บทที่ 6
GAJAX บทที่ 6

27 Aug 2010 0 16,080

GForm ชื่อก็บอกว่าทำงานเกี่ยวกับฟอร์มครับ แต่เป็นการจัดการฟอร์มหรือ Submit ฟอร์มด้วย AJAX แทนครับ สามารถใช้ในการอัปโหลดได้ หรือ สามารถ Submit ฟอร์ม..

GAJAX บทที่ 5
GAJAX บทที่ 5

27 Aug 2010 0 16,307

GAjax บทนี้คงเป็นบทที่หลายๆคนอยากรู้มากที่สุด เนื่องจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Ajax โดยตรงซึ่งเป็นหัวใจของ GAajax Class นี้จะเป็น Class ที่ทำงานเกี่ยวก

GAJAX บทที่ 20 การใช้งาน Auto Refresh ที่ต้องมีการส่งค่าไปด้วย
GAJAX บทที่ 20 การใช้งาน Auto Refresh ที่ต้องมีการส่งค่าไปด้วย

25 Aug 2010 0 13,150

บทที่แล้วเป็นการ Auto Refresh แบบธรรมดา ในบทนี้เราจะมาดูการอ่านค่าเพื่อส่งไปกับ Auto Refresh ด้วยซึ่งสามารถอ่านค่าได้จากการกำหนดฟังก์ชั่นเพื่อทำการ..

GAJAX บทที่ 19 Auto Refresh
GAJAX บทที่ 19 Auto Refresh

25 Aug 2010 0 19,953

ในบทนี้จะเป็นการใช้งาน GAJAX ในความสามารถด้าน Auto Refresh โดยในตัวอย่างแรกจะเป็นการอ่านเวลาจาก Server ด้วย Ajax ซึ่งก็เป็นการอ่านแบบพื้นฐานทั่วไป ..

GAJAX บทที่ 18 การรับส่งข้อมูลชนิด Text
GAJAX บทที่ 18 การรับส่งข้อมูลชนิด Text

25 Aug 2010 0 10,562

การรับส่งค่าด้วย Ajax แบบ Text เป็นการรับส่งค่าพื้นฐานด้วย Ajax เป็นการส่งค่าจาก Browser ไปยัง Server เพื่อร้องข้อข้อมูลใดๆ แล้ว Server จะส่งข้อมูล..

GAJAX บทที่ 21 JSON
GAJAX บทที่ 21 JSON

25 Aug 2010 0 19,642

GAJAX รองรับการใช้งานกับข้อมูลชนิด JSON ด้วย โดยมีความสามารถในการแปลงข้อมูลเป็น JSON ได้โดยการเรียกฟังก์ชั่น toJSON ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นภายในของ GAJAX..

การตรวจสอบความผิดพลาดในการกรอกค่าและการเตือนด้วย GAJAX
การตรวจสอบความผิดพลาดในการกรอกค่าและการเตือนด้วย GAJAX

25 Aug 2010 0 13,572

โดยปกติแล้วเรามักใช้การตรวจสอบความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ด้วย Javascript เช่นการตรวจสอบว่าได้ทำการกรอกข้อมูลในช่องที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งมันก็เป็นวิ..

การตรวจสอบการเลือก checkbox ด้วย GAJAX
การตรวจสอบการเลือก checkbox ด้วย GAJAX

21 Aug 2010 0 15,787

บทความนี้จะใช้ GAjax ในการตรวจสอบการเลือก input(radio) แบบ Array ตั้งแต่การออกแบบฟอร์ม input รวมถึง Javascript ที่ใช้ในการตรวจสอบ สำหรับโค้ดใน rad..

การโหลด และ Parse XML ด้วย Javascript และ AJAX
การโหลด และ Parse XML ด้วย Javascript และ AJAX

21 Aug 2010 0 14,032

การโหลดและ แสดง XML รวมถึงการเข้าถึง รายการต่างๆของ XML สามารถจัดการได้ด้วย Javascript แบบง่ายๆ ครับ ซึ่งหลักการจริงๆของมันก็เหมือนกับการเข้าถึง DO..

GAJAX บทที่ 7
GAJAX บทที่ 7

27 Apr 2010 0 15,087

GModal Class สำหรับการแสดง ข้อความ ฟอร์ม หรือ HTML อื่นๆ บนพื้นหลังสีดำจางๆ สามารถจัดการแสดงผลกลางจอภาพได้โดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับทำข้อความเตือน หรือ

Sticker Vote
Sticker Vote

24 Apr 2010 0 16,155

โปรแกรมยอดนิยมอันหนึ่ง ที่เว็บ Varity ทั่วๆไปนิยมมีกัน

GAJAX บทที่ 4
GAJAX บทที่ 4

04 Jan 2010 0 11,956

GElement ส่วนขยายของ DOM Element สำหรับจัดการกับ DOM โดยมี property เพิ่มเติมจาก DOM ปกติโดยคุณสมบัติที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในด้าน property ท

GAJAX บทที่ 3
GAJAX บทที่ 3

04 Jan 2010 0 17,010

GEvent Class สำหรับจัดการ Event ของ DOM ระดับ 2 ซึ่งมีคำสั่งและการจัดการที่ไม่เหมือนกัน ระหว่าง Browser มาตรฐาน และ IE เพื่อให้การทำงานกับ Event ด้วย

^