ป้ายกำกับ เทคนิคการ Query ข้อมูลล่าสุดในแต่ละกลุ่ม

1
^