แจ้งชำระเงิน

กรุณาระบุเลขที่ใบสั่งซื้อให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ คุณสามารถตรวจสอบเลขที่ใบสั่งซื้อได้จากอีเมล์โดยการคลิกลิงค์ในอีเมล์
กรุณาระบุวิธีการที่คุณชำระเงินจากช่องทางต่างๆด้านบน
ควรชำระเงินให้เป็นเศษสตางค์ เช่น ยอด 1,000 บาท ชำระ 1000.18 บาท เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
ระบุวันที่และเวลาที่ชำระเงิน ตามที่ปรากฏในสลิป
เลขที่อ้างอิงจากสลิปโอนเงิน ของธนาคาร (ไม่มีไม่ต้องระบุ)
คำอธิบายหรือหมายเหตุเพิ่มเติม
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบการทำรายการ กรุณาชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนแจ้งชำระเงิน
^