Keyboard Logger

บันทึกการกดตัวอักษรต่างๆบนคีย์บอร์ด ไม่ว่ากำลังอยู่บน Application ใดๆ รองรับภาษาไทย ทำงานอัตโนมัติ บน System Tray  บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ โหมด Screen Capture จะไม่ทำงานหากไม่มีการใช้เมาส์หรือ กดคีย์บอร์ด เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บ

 

  NO Spam! ไม่มีการส่ง email ไปไหนทั้งนั้นครับ
rar (972)

Related

^