clear form ด้วย Javascript

ปกติแล้วการ clear ฟอร์ม ภายในฟอร์ม เราสามารถใส่ input ชนิด reset ลงไปได้

<input type="reset" />
แต่หากเราต้องการ clear ฟอร์ม ด้วย Javascript เช่นหลังจากการส่งไป submit ด้วย javascript หรือ ajax แล้ว สามารถทำได้ด้วยการใช้คำสั่งของฟอร์ม

form.reset()
form คือ ชื่อของฟอร์ม หรือ object ฟอร์มครับ
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2551 เปิดดู 11,447 ป้ายกำกับ FormJavascript

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^