โปรแกรม CD Catalog

โปรแกรม ที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมชื่อไฟล์ต่างๆบน CD ที่เรามี เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา ด้วยการ แสกนชื่อไฟล์เก็บไว้ สามารถค้นหาว่าไฟล์ใดอยู่ใน CD แผ่นใดได้โดยที่ไม่ต้องใส่แผ่น CD บนเครื่อง (สามารถเก็บรายชื่อไฟล์บน Harddisk ได้เช่นกัน)
rar (576)

Related

^