โปรแกรม คาราโอเกะ เมเนเจอร์

ความสามารถ
 1. ลบ-เล่น-ดูเนื้อ ของเพลงต่างๆ
 2. สร้างไฟล์ รายชื่อเพลง สำหรับการนำไปทำฐานข้อมูลเพลง โดยโปรแกรมภายนอกอื่นๆ หรือการพิมพ์รายชื่อเพลง
 3. นำไฟล์เพลง Midi, Lyric, Cursor จากโปรแกรมอื่นเข้ามาไว้ในโปรแกรมของเรา
วิธีใช้
 • 1. เปิดโปรแกรมครั้งแรกต้องสร้างรายการเพลงที่มีอยู่ในเครื่องก่อน ด้วยการไปที่เมนู แฟ้ม--สร้างรายการเพลง โปรแกรมจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ เลือกโฟลเดอร์ของเพลง โดยการคลิกเลือกชื่อโฟลเดอร์ Song(สำหรับเก็บ Midi ไฟล์) แล้วคลิกที่ปุ่มที่มีเครื่องหมาย << ที่ตรงกับช่อง Song Folder เป็นการกำหนด โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ Midi ทำเช่นเดียวกันกับ Lyric Folder (Lyrics) และ Cursor Folder (Cursor) แล้วคลิก ตกลง โปรแกรมจะทำการตรวจสอบและสร้างรายการเพลง
 • 2. คุณสามารถ เล่น-ลบ-ดูเนื้อร้อง ของเพลงแต่ละเพลง ได้ด้วยการ คลิกขวา ที่รายการเพลง
 • 3. ถ้าคุณต้องการนำบันทึกรายการเพลงเป็นไฟล์ Text เพื่อนำไปใช้อย่างอื่น คุณสามารถบันทึกได้ด้วยการคลิกที่เมนู แฟ้ม--บันทึกรายการเพลง
 • 4. การเพิ่มเพลงลงในโปรแกรมคาราโอเกะ เป็นการเพิ่มเพลงโดยการ Copy Midi, Lyric และ Cursor จาก โฟลเดอร์ที่กำหนดไปยังโฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้แล้วในหัวข้อการสร้างรายการเพลง (ข้อที่ 1) โดยการคลิกที่ เมนู แฟ้ม--เพิ่มรายการเพลง จะปรากฏหน้าต่าง เลือกโฟลเดอร์ของแฟ้มใหม่ ขึ้นมาให้เราทำการเลือก Song Folder, Lyric Folder และ Cursor Folder ของรายการเพลงใหม่ คล้ายกับข้อ 1 โดยที่ ในกรอบ Copy Options หมายถึง
  • Dest Folder Name หมายถึงชื่อโฟลเดอร์ใหม่ที่เราต้องการให้ไฟล์
   ที่เราสำเนาไปเก็บไว้ ซึ่งจะต้องไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์ Song ที่เราเลือกไว้ตามข้อ 1
  • Start Number เป็นรายชื่อเพลง เริ่มต้นที่เราต้องการ โดยชื่อเพลงนี้จะมีการเพิ่มขึ้น 1 ทุกครั้งที่มีการ
   สำเนาเพลง
  • Format Number เป็นการกำหนดจำนวนเพลงสูงสุดที่จะมีได้ในโฟลเดอร์ เช่น กำหนดไว้ที่ 0000 โปรแกรมจะทำการ สร้างรายชื่อเพลงได้ตั้งแต่ 0000-9999

หลังจากที่เพิ่มเพลงเสร็จแล้ว เราต้องไปทำการปรับปรุงฐานข้อมูลของโปรแกรมคาราโอเกะ หรือบันทึกเป็น Text File เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อไป

หมายเหตุ ถ้าเราเก็บค่าที่อยู่ในกรอบ Copy Options เอาไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง เราสามารถสำเนาเพลงใหม่มาลงที่โฟลเดอร์เดิมได้ อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ รายการใน Start Number ยังไม่เกินขอบเขตที่กำหนดใน Format Number และ โปรแกรมจะไม่ทำการสำเนาเพลงที่มี ชื่อเพลง และ ผู้ร้อง ตรงกับที่มีอยู่ก่อนแล้ว
 
rar (693)

Related

^