แสดง Lightbox หรือ GModal อยู่เหนือ Youtube iframe

เมื่อไรก็ตามที่มีการใช้แฟลช เช่น การดูวีดีโอ Youtube ในสมัยก่อนที่ต้องมีการฝังโค้ด object ด้วย
<param namw="wmode" value="transparent" />
เพื่อให้ lightbox หรือ GModal แสดงผลอยู่เหนือแฟลช แต่สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ของ Youtube ซึ่งเป็นการฝังด้วย iframe เราสามารถกำหนด wmode=transparent ได้ที่ url ของ iframe เลยครับ
<iframe width=560 height=315 src="http://www.youtube.com/embed/videoid?wmode=transparent" frameborder=0></iframe>
เพียงเท่านี้ lightbox หรือ GModal ก็สามารถแสดงผลอยู่เหนือแฟลชได้แล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^