อ่านชื่อของ Computer

อ่านชื่อของ Computer ที่ใช้งานอยู่ขณะนี้

Function Computername: String;
Var
   buf: Array [0..MAX_COMPUTERNAME_LENGTH] of Char;
   bufsize: DWORD;
Begin
   bufSize := Sizeof(buf);
   If GetComputername( buf, bufsize ) Then
     Result := buf
   Else
     Result := EmptyStr;
End;
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2552 เปิดดู 3,386 ป้ายกำกับ Delphi

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^