อ่านความกว้างของ document

การอ่านความกว้างของ document (Cross Browser)

function getDocumentWidth()
{
 if ( document.innerWidth )
 {
  return document.innerWidth; //Fire Fox
 }
 else if ( document.documentElement & document.documentElement.clientWidth )
 {
  return document.documentElement.clientWidth; //IE 6
 }
 else if ( document.body )
 {
  return document.body.clientWidth;
 }
 else
 {
  return;
 };
};

Related

^