อ่านขนาดของรูปและไฟล์แฟลช

อ่านขนาดของรูปที่มาจากไฟล์อัพโหลด

$image_info=getimagesize($fileupload[tmp_name]);
อ่านขนาดของรูปจากไฟล์ภาพบนเซอร์ฟเวอร์

$image_info=getimagesize("../img/logo.jpg"]);
คืนค่า ความกว้างของรูปเป็นพิกเซล

$imgwidth=$image_info[0]];
คืนค่า ความสูงของรูปเป็นพิกเซล

$imgheight=$image_info[1]];
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 2,800 ป้ายกำกับ PHP

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^