บทที่ 37 แสดงข่าว RSS ด้วย AJAX

  ก็คล้ายๆกับแบบอื่นๆที่ผ่านมาแหละครับ ต่างกันแค่บนเว็บไซต์อื่นๆ เขาจะไม่มีรูปมาให้ เราก็แสดงได้เพียงหัวข้อข่าว ซึ่งก็เป็นการง่ายที่เราจะดึงข่าวมาแสดง เพราะแค่ดึงหัวข้อกับลิงค์มาแสดงเท่านั้น

  โค้ดหลักๆ ก็จะเหมือนกับ อันที่ใช้กับ Thai RSS ครับ ดังนั้นผมจะไม่อธิบายเพิ่มเติมอีก อยากรู้ก็ดูเอาที่โค้ดเลยละกัน

rar (453)
Example

Related

^