บทที่ 30 มาตรฐานของ RSS

ไม่มีอะไรมากครับ ที่ผมแนะนำเวอร์ชั่นนี้ เนื่องจากเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด แล้วก็ดูเข้าใจง่ายครับ และก็ไม่อยากจะแนะนำมากให้สับสน

ลองมาดูโค้ดตัวอย่างกันเลย ผ่านตามมาตรฐานของ W3C แล้วครับ เป็น RSS ที่แสดงเมนูหลักของเว็บครับ ถ้าใช้ Browser Fire Fox สามารถแสดงเมนูนี้บน Toolbar ได้เลยช่วยให้เข้าถึงเว็บได้ง่ายขึ้นครับ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
  <title>เมนู g-O-r-a-g-o-d.com</title>
  <description>แหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากซอร์สโค้ดและแอพพลิเคชั่น</description>
  <link>https://www.goragod.com</link>
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
  <item>
    <title>หมวด How To</title>
    <link>https://www.goragod.com/index.php?module=howto</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/index.php?module=howto</guid>
  </item>
  <item>
    <title>หมวด เว็บบอร์ด</title>
    <link>https://www.goragod.com/index.php?module=webboard</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/index.php?module=webboard</guid>
  </item>
  <item>
    <title>หมวด แกลอรี่</title>
    <link>https://www.goragod.com/index.php?module=gallary</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/index.php?module=gallary</guid>
  </item>
  <item>
    <title>คอมพิวเตอร์พอร์ต</title>
    <link>https://www.goragod.com/index.php?module=connector</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/index.php?module=connector</guid>
  </item>
  <item>
    <title>ห้องสนทนา</title>
    <link>https://www.goragod.com/chat/index.php</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/chat/index.php</guid>
  </item>
  <item>
    <title>เกี่ยวกับเรา</title>
    <link>https://www.goragod.com/index.php?module=about</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/index.php?module=about</guid>
  </item>
  <item>
    <title>รวมลิงค์</title>
    <link>https://www.goragod.com/index.php?module=link</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/index.php?module=link</guid>
  </item>
</channel>
</rss>

encoding เป็นส่วนกำหนดภาษาของ xml ครับ 90% ของ rss ภาษาไทย ไม่ผ่านที่บรรทัดนี้ครับ เนื่องจาก rss 2.0 ไม่รองรับภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็น Woindows-874 หรือ TIS-620 ดังนั้น rss ที่ดีควรกำหนด ส่วนนี้เป็น UTF-8 ครับ แต่ก็สามารถกำหนดเป็นอย่างอื่นได้ เนื่องจาก Reader ส่วนใหญ่เข้าใจครับ

header ประกอบด้วย

<title>ไตเติลของ RSS</title>
<description>คำอธิบายเกี่ยวกับ RSS นี้</description>
<link>โดยมากมักเป็น URL ของเจ้าของ RSS</link>
<pubDate>เวลา</pubDate>

ต้องมี element อย่างน้อยทั้งหมด ตามที่ระบุครับ

หัวข้อข่าวต่างๆ จะถูกระบุไว้ในแต่ละรายการ <item>...</item> โดยมี element ต่างๆอย่างน้อย ดังนี้

<item>
  <title>หัวข้อข่าว</title>
  <link>URL ของลิงค์ เพื่ออ่านข่าวที่เว็บไซต์ต้นทางข่าว</link>
  <description>รายละเอียดของข่าว</description>
  <pubDate>เวลา</pubDate>
  <guid>เป็น id ของข่าว ต้องไม่ซ้ำกัน ถ้าไม่รู้ว่าจะระบุอะไรให้ใส่ URL ของข่าว(link) ก็ได้</guid>
</item>

ใน RSS หนึ่งๆ มีได้หลาย item ครับ ตามรายการข่าวที่ต้องการมี

pubDate หรือเวลา ต้องระบุเวลาตามมาตรฐาน RFC 822 ครับ

นอกจากนี้ ยังมี element อื่นๆ อีกหลาย element ให้ใช้งานครับ แล้วผมจะมาสรุปให้อีกทีในตอนต่อไปครับ

Writer Goragod Posted 31 Mar 2008 Views 9,620 Tags RSS

Related

^