ติดตั้ง .htaccess บน PHP 5

ให้เปิดไฟล์ httpd.conf ขึ้นมาแล้วทำการ Enable mod_rewrite โดยการ เอา เครื่องหมายชาร์ป (#) หน้า LoadModule rewrite_module ออก

LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so

แล้วก็ Restart อาปาเช่ใหม่ ก็เรียบร้อยครับ

ใครที่ยังไม่มี .htaccess ดาวน์โหลดได้จากที่นี่เลยครับ rar (568)
^