คำแนะนำการใช้งานเว็บ

โปรดอ่านคำแนะนำนี้ก่อนใช้งานเว็บทุกท่านครับ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ก่อนการใช้งาน กรุณา สมัครสมาชิก ก่อนครับ ถึงจะเข้าชมส่วนต่างๆของเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์


คุณสามารถใช้งานปุ่ม History ของเว็บไซต์ได้ หากคุณต้องการกลีบไปยังหน้าที่ผ่านมา (Browser จะไม่สามารถใช้งานปุ่ม History ได้หากใช้งาน AJAX)


ผมได้ทำการปรับปรุงระบบค้นหาใหม่ เป็นการค้นหาแบบอัจฉริยะ (GSearch) สามารถค้นหาได้หลายคำในการค้นหา 1 ครั้ง (ไม่ค้นหาคำที่สั้นกว่า 3 ตัวอักษร เช่น is หรือ ภา) เลียนแบบการค้นหาของ Google ขอความร่วมมือในการ ค้นหาก่อนตั้งคำถาม จะประหยัดเวลาในการรอคอยคำตอบเป็นอย่างมากครับ


คุณสามารถไปยังเนื้อหาที่สนใจได้อย่างรวดเร็วโดยการเลือกที่กรอบ Category. ด้านข้างของเว็บ บางเนื้อหาอาจมีหลายหมวดหมู่ นะครับ แล้วแต่ความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละเรื่อง

การใช้งานส่วนต่างๆของเว็บ ผมใช้ สี ในการให้ความสำคัญครับ โดยที่ สีแดง จะมีความสำคัญสูงสุด อาจเป็นหัวข้อหรือข้อความสำคัญที่ควรสังเกตุก็ได้ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

สำหรับเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์ ผมใช้สีเพื่อแยกโค้ดชนิดต่างๆออกจากกัน ดังนี้

  สำหรับโค้ด HTML ทั่วไป
  สำหรับโค้ด PHP ที่อยู่ในกรอบ <?...?>
  สำหรับโค้ด ASP ที่อยู่ในกรอบ <%...%>
  สำหรับโค้ด Javascript ที่อยู่ในกรอบ <script>...</script>
  สำหรับโค้ด CSS หรือ style ที่อยู่ในกรอบ <style>...</style>
  สำหรับ Comment หรือคำอธิบายโค้ด ที่อยู่ในกรอบ /*...*/ หรือ //... หรืออยู่ใน <!-- -->
  MySQL หรือ ฐานข้อมูล Text สำหรับส่วนของฐานข้อมูลต่างๆ (กำหนดเอง)
  สำหรับ XML (กำหนดเอง)


คุณสามารถรับข่าวสาร บทความล่าสุดของเว็บ หรือเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วโดยผ่าน RSS ซึ่งมี 2 แบบคือ เมนูเว็บ[/url] และบทความล่าสุดของเว็บ[url=feed.rss" target="_blank" rel="nofollow">RSS โดยการเลือกที่ Adressbar ได้เลยครับ (การแสดงผลอาจแตกต่างกันในแต่ละ Browser)
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2551 เปิดดู 5,509 ป้ายกำกับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^