คำนวน อายุบน MySQL

ใช้งานกับฟิลด์ชนิด date หรือ datetime เท่านั้นนะครับ

คำสั่ง SQL คืนค่าอายุ โดยเอา ปี ปัจจุบัน (2550) ลบ กับ ปีเกิด (YEAR(`birthdate`)) ลงบนฐฐานข้อมูลโดยตรง ให้ผลลัพท์ทีฟิลด์ old

SELECT (2550 - YEAR(`birthdate`)) as old FROM `user` WHERE 1
ฟิลด์ birthdate เป็นฟิลด์ชนิด date เก็บวันเกิดของสมาชิก ส่วน 2550 คือปีปัจจุบันที่ต้องการคำนวนอายุ อาจได้มาจากฟังก์ชั่นของ PHP ก็ได้ ในที่นี้ผมเก็บปี ในรูปปี พศ.
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 11,369 ป้ายกำกับ SQL

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^