การใช้คำสั่ง limit กับฐานข้อมูลชนิดอื่น

สำหรับ SQL Server และ Access และ ORACLE มีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันครับ

SQL Server และ Access ใช้ TOP แทนครับ เช่น

SELECT TOP 10 * FROM tablename
ส่วน ORACLE ใช้ ROWNUM เช่น

SELECT * FROM tablename WHERE ROWNUM <= 10
และ DB2 ใช้ FETCH FIRST...ROWS ONLY เช่น

SELECT * FROM tablename FETCH FIRST 10 ROWS ONLY
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 6,140 ป้ายกำกับ SQL

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^