การแสดงตัวเลขที่มีรูปแบบ 2

มีตัวอักษรประกอบ เช่น WAT0000,WAT0001,.... ด้วยฟังก์ชั่น substr

<?php
function format_number( $number )
{
   $fmtstr = "WAT0000"; //string ที่เป็นต้นแบบ
   return substr( $fmtstr , 0 , strlen( $fmtstr ) - strlen( $number ) ).$number;
}
?>

ตัวอย่าง

<?php
  $number=10;
  echo format_number( $number ); //WAT0010
?>


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^