การติดตั้ง ldap บน PHP 5.6 + Ubuntu

การติดตั้ง ldap บน PHP 5.6 + LAMP + Ubuntu สามารถทำได้ง่ายๆด้วยคำสั่งเดียว
sudo apt-get install php5.6-ldap

เสร็จแล้ว Restart Apache
sudo service apache2 restart

Related

^