คีย์บอร์ด พอร์ต (DIN). Computer Port (Connector)

คีย์บอร์ด พอร์ต (DIN).

5 pin din Female (5 Pin Din Female ที่คอมพิวเตอร์)
Pin Name Dir Description Technical
1 CLOCK --> Clock Open-collector
2 DATA <-> data Open-collector
3 N/C   NC  
4 GND   Ground  
5 VCC --> +5 VDC  

โน้ต : ทิศทางของสัญญาณ จากคอมพิวเตอร์

^