อยากได้โค้ดแบ่งหน้าเหมือนเว็บนี้อะครับ

อยากได้โค้ดแบ่งหน้าเหมือนเว็บนี้อะครับ ช่วยชี้แนะหน่วยครับ
24 พ.ย. 2551 4 3,348

555+++

ยังไม่เลิกความพยายาม

ก็โค้ดแบ่งหน้าทั่วๆไปแหละครับ ไม่มีอะไรพิศดาร เพียงแต่ใช้ CSS ทำให้ส่วนแบ่งหน้าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเท่านั้นครับ สามารถ save web แล้วตัดเอา CSS ไปใช้ได้เลยครับ
#1

โค็ดบนเว็บก้น่าจะมีนะครับ แบ่งหน้าถ้าความรู้สึกผมมันก้เหมือนๆกันหมด แค่ว่าตอนจะเปลี่ยนหน้า ก้ ไปใหลด section มา
$link .= "<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"loadsection('$rootfile&page=$page','display')\">$i</a> "; ประมาณนี้ครับ
#2

####----funtion แบ่งหน้า------####################
function pagesplit($limit,$tbl_name,$page,$where,$targetpage)
{
$adjacents = 2;
$sql = "select * From $tbl_name $where";
$query = $this->query($sql);
$total_pages = mysql_num_rows($query);
       
$page = $_GET['page'];
if($page)
  $start = ($page - 1) * $limit;  
else
  $start = 0;    

$sql = "SELECT * FROM $tbl_name $where LIMIT $start, $limit";
$result = $this->query($sql);

if ($page == 0) $page = 1;    
$prev = $page - 1;      
$next = $page + 1;      
$lastpage = ceil($total_pages/$limit); 
$lpm1 = $lastpage - 1;     

$pagination = "";
if($lastpage > 1)
{
  $pagination .= "<div class=\"pagination\">";
  if ($page > 1)
   $pagination.= "<a href=\"$targetpage=$prev\"><<</a>";
  else
   $pagination.= "<span class=\"disabled\"><<</span>";
 
  if ($lastpage < 7 + ($adjacents * 2))
  {
   for ($counter = 1; $counter <= $lastpage; $counter++)
   {
    if ($counter == $page)
     $pagination.= "<span class=\"current\">$counter</span>";
    else
     $pagination.= "<a href=\"$targetpage=$counter\">$counter</a>";    
   }
  }
  elseif($lastpage > 5 + ($adjacents * 2))
  {
   if($page < 1 + ($adjacents * 2)) 
   {
    for ($counter = 1; $counter < 4 + ($adjacents * 2); $counter++)
    {
     if ($counter == $page)
      $pagination.= "<span class=\"current\">$counter</span>";
     else
      $pagination.= "<a href=\"$targetpage=$counter\">$counter</a>";    
    }
    $pagination.= "...";
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage=$lpm1\">$lpm1</a>";
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage=$lastpage\">$lastpage</a>"; 
   }
   elseif($lastpage - ($adjacents * 2) > $page && $page > ($adjacents * 2))
   {
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage=1\">1</a>";
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage=2\">2</a>";
    $pagination.= "...";
    for ($counter = $page - $adjacents; $counter <= $page + $adjacents; $counter++)
    {
     if ($counter == $page)
      $pagination.= "<span class=\"current\">$counter</span>";
     else
      $pagination.= "<a href=\"$targetpage=$counter\">$counter</a>";    
    }
    $pagination.= "...";
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage=$lpm1\">$lpm1</a>";
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage=$lastpage\">$lastpage</a>"; 
   }
   else
   {
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage=1\">1</a>";
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage=2\">2</a>";
    $pagination.= "...";
    for ($counter = $lastpage - (2 + ($adjacents * 2)); $counter <= $lastpage; $counter++)
    {
     if ($counter == $page)
      $pagination.= "<span class=\"current\">$counter</span>";
     else
      $pagination.= "<a href=\"$targetpage=$counter\">$counter</a>";    
    }
   }
  }
 
  if ($page < $counter - 1)
   $pagination.= "<a href=\"$targetpage=$next\">>></a>";
  else
   $pagination.= "<span class=\"disabled\">>></span>";
   $pagination.= "</div>
"; 
}
return array ($pagination,$result);
}

########---ส่วนการใช้งาน---###########
 

<style type="text/css">

div.pagination {
padding: 3px;
margin: 3px;
}
div.pagination a {
padding: 2px 5px 2px 5px;
margin: 2px;
border: 1px solid #AAAADD;

text-decoration: none; /* no underline */
color: #000099;
}
div.pagination a:hover, div.pagination a:active {
border: 1px solid #000099;
color: #000;
}
div.pagination span.current {
padding: 2px 5px 2px 5px;
margin: 2px;
  border: 1px solid #000099;
 
  font-weight: bold;
  background-color: #000099;
  color: #FFF;
}
div.pagination span.disabled {
  padding: 2px 5px 2px 5px;
  margin: 2px;
  border: 1px solid #EEE;

  color: #DDD;
}
</style>


<?
list($pagination,$excinven)=pagesplit($Pagelimit,$tbname,$page,$Condition,"$PHP_SELF?page");
      
    while($reSultf=mysql_fetch_array($))
     {

     }
    
     echo $pagination
?>
#3

อยากทราบค่ะว่า save ยังไง และจะตัดส่วนcss ยังไง งง ทำไม่เป็นค่ะ
อยากได้โค้ด แบ่งหน้าแบบเว็บนี้มาก  ด่วนๆๆๆ

#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^