checkbox แบบ array

มี checkboxแบบอาร์เรย์ อยู่ 5 ตัว เก็บข้อมูลที่ได้ลงฐานข้อมูลแล้ว  ทีนี้ถ้าเราต้องการแสดงค่าที่ถูกเลือกไปออกมา
โดยที่หัวข้อไหนถูกเลือก ก็จะถูก checked ไว้ ส่วนหัวข้อไหนที่ไม่ถูกเลือกก็จะไม่ checked 
ตรงนี้ต้องทำอย่างไรค่ะ  ลองวนลูปโดยใช้ while แล้ว มันก็ออกแต่เฉพาะหัวข้อที่ถูกเลือก  ถ้าต้องการให้แสดงหัวข้อที่ไม่ถูกเลือกด้วย
ต้องเขียนโค๊ดประมาณไหนค่ะ รบกวนช่วยทีค่ะ งงงง มาหลายวันแล้ว

18 พ.ย. 2551 1 3,025

echo '<input value="1" type="checkbox"'.($result[select]==1 ? 'checked="checked"' : '')'./ >';
echo '<input value="2" type="checkbox"'.($result[select]==2 ? 'checked="checked"' : '')'./ >';
echo '<input value="3" type="checkbox"'.($result[select]==3 ? 'checked="checked"' : '')'./ >';

ตรวจสอบการเลือกทีละอันครับ ไม่ใช่ตรวจสอบการเลือกแค่ครั้งเดียว โดยการเปรียบเทียบค่าที่ถูกบันทึก กับค่าของ checkbox ถ้าอันไหนตรงกันแสดงว่าอันนั้นถูกเลือก
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^