การแก้ไข combobox

จาก บทความ เรื่อง บทที่ 10 ใช้งาน Combobox ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ด้วย AJAX

คือทำเวบขายสินค้า ใช้ combobox ในการเลือก ยี่ห้อ รุ่น ปี สมารถเพิ่มได้ปกติ แต่ถ้าจะ แก้ไขสินค้า โดยปรับเปลี่ยน ยี่ห้อ รุ่น ปี  จะต้องทำอย่างไรค่ะ

12 พ.ย. 2551 3 2,372

คำถามกว้างไป ไม่รู้ว่าติดตรงไหน ช่วยถามเป็นเรื่องๆไปได้มั้ย

หลักการทั่วๆไป ของการแก้ไข มันก็เหมือนกัยตอน เพิ่มนั่นแหละ ปกติที่ผมทำบ่อยๆ หน้าแก้ไขข้อมูลกับหน้า สร้างข้อมูลผมก็ใช้หน้าเดียวกัน ตัวอย่างง่ายสุดที่พอจะหาได้ก็ลองดูการแก้ไขข้อมูลสมาชิกของ GCMS จะเป็นลักษณะเดียวกัน
#1

$quu=mysql_query("select * from register  where register_id=$ppro_id");
  $rrr=mysql_fetch_array($quu);  
 $r=$rrr[register_amphur];
 //ค่า $r คือค่าที่เก็บไอดีของอำเภอไว้แล้ว
if ($data=='amphur') {
    $sql="select * from amphur order by id";
    $result = mysql_query($sql);
    echo "<select name='amphur' onChange=\"dochange('tumbon', this.value)\"> ";
    while($fetcharr = mysql_fetch_array($result)) {
      $val = $fetcharr['amp_code'];
      $label = $fetcharr['amp_name'];
      if ($val==$r){   //เช็คค่าถ้า $r ตรงกับไอดีไหนให้ selected ออกมา
               echo "<option value='$val' selected>$label</option> " ;
  }
 else
 {
         echo "<option value=\"$val\" >$label</option>
" ;
   }
    }
  }

พอแสดงค่า มันจะไม่โชว์ ตาม ค่าที่มาจาก $r  ค่ะ
#2

ลองดู http://www.goragod.com/.......html ครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^