AJAX : มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลภาษาไทยใน IE ครับ

คือ ผมทำตาม+ประยุกต์ การเขียน ajax auto refresh จากบทความของอาจารย์อะครับ ผมได้เขียนให้มันไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงโดยให้มันรรตามเวลาที่ตั้งไว้ มันก็สามารถแสดงผลได้ถูกต้องตามที่คิดไว้ แต่ติดตรงที่ เรื่องของภาษา ผมได้เปลี่ยนเป็นดังนี้

header("content-type: application/x-javascript; charset=windows-874"); เพื่อจะให้แสดงภาษาไทย

ผลที่ได้ก็คือ ใน firefox3.0 แสดงผลภาษาไทยถูกต้อง แต่ใน IE6 ไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้อะครับ มันขึ้น ????
จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

07 พ.ย. 2551 2 3,000

อ่านบทความอื่นๆต่อไปครับ จะพบคำตอบ

มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวกับภาษาไทย ปัจจัยหนึ่งก็คือ มันทำงานกับ UTF-8 ได้ดีกว่า Windows 874 หรือ TIS ครับ อ่านรายละเอียดบนเว็บครับ
#1

ครับผม
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^