จากบทความ บทที่ 7 การทำ Login ด้วย AJAX

คือถ้าผมจะบันทึก user ลงฐานข้อมูล(ในตารางฐานข้อมูลใหม่) หลังจากทำการ login สำเร็จ ต้องเขียนยังไงครับผม แล้วเอาแทรกไว้ตรงใหนของ code ครับ (คือผมพยายามดูแล้วครับ ยังไม่ประสบความสำเร็จ)

ขอบคุณครับ

06 พ.ย. 2551 1 2,110

การตรวจสอบการ login ก็มีกฏธรรมดาว่า เอาชื่อและรหัสผ่านมาตรวจสอบกับค่าที่มีอยู่ว่าตรงกันหรือไม่ แค่นั้น

ดังนั้นการตรวจสอบ ไม่ว่าการตรวจ แบบทั่วๆไป หรือการตรวจด่วย AJAX มันก็ใช้วิธีเดียวกัน ด้วย วิธีการตรวจสอบที่เหมือนๆกัน

ดังนั้นก็กลับไปมองที่โค้ด แล้วหาดูว่าส่วนไหนที่เป็นการตรวจสอบ แล้วก็แทนที่ส่วนตรวจสอบด้วย query แบบธรรมดา ถ้ายังไม่เข้าใจ สารพัดโปรเจ็ค ของผมล้วนก็มีการตรวจสอบ การ login ไม่ว่า GCMS Webdirectory Board ..... ลองดูจากโค้ดเอาก็ได้

พยายามทำความเข้าใจโค้ดที่ผมให้นิดนึง ผมพยายามให้แนวคิดมากกว่าให้โค้ด ผมมองว่า ถ้าเราพัฒนาแนวคิดได้ เราเกิดความเข้าใจได้ เราจะประยุกต์โค้ด เล็กๆ ได้หลากหลาย ยกตัวอย่างโค้ด login มันไม่ใช่แค่โค้ด logn แต่มันเป็นตัวอย่างการส่งค่ากลับไปยัง server เพื่อตรวจสอบค่า แล้วส่งกลับม ด้วย AJAX โดยที่เราไม่ต้อง SUBMIT หน้า ซึ่งถ้าเข้าใจมันเราก็จะสามารถนำมันไปประยุกต์งานได้หลายๆอย่าง ซึ่งแต่ละงานมันก็มีพื้นฐานล้ายๆกัน

Form Subit=>Ajax ส่งไป Server=>Server ตรวจสอบ=>ส่งค่ากลับมายัง Javascript=>แสดงผลตรงส่วนที่กำหนด

จะเห็นว่า AJAX มันก็ทำงานจริงๆอยู่แค่นี้ ถ้าเข้าใจ concept มัน ที่เหลือก็คือ ข้อมูลคืออะไร และ ผลลัพธ์คือ อะไร ในส่วนของการ ตรวจสอบบน Server มันก็คือโค้ด PHP เขียนแบบ PHP และข้อความที่ echo ออกมาจากหน้านี้ ก็คือ ข้อความที่ส่งกลับ

ลองพยายามดูนะ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^