สอบถามโค๊ด each ครับ

ช่วยแก้ไขโค๊ด earch หน่อยครับไม่ค่อยเข้าใจ


 while(list($key, $value) = each ($_POST['noass']))  /// ต้องแก้ไขตรงนี้ป่าวครับ แก้ไขอย่างไร

{
   $db->connectdb(DB_NAME,DB_USERNAME,DB_PASSWORD);
   $db->add_db(TB_TOOLBOOK,array(
   " roombook_no" => "$booking_id",  // อันนี้เก็บลง DB ได้
    "tool_id" =>"$value",  // อันนี้เก็บลง DB ได้ รับค่ามาจาก form  คือ หมายเลขอุปกรณ์
     "qty" =>"$_POST[qty]",  // อันนี้มันไม่เก็บ รับค่ามาจาก form คือ จำนวน
     ));
  }

มันสามารถเก็บลง DB ได้ แต่ค่า qty มันไม่เก็บครับ ช่วยแก้ไขให้หน่อยครับ
05 พ.ย. 2551 1 2,074

ใช้แบบนี้ไม่ได้ input แต่ละตัวมันก็มีชื่อของมัน ต้องอ้างที่ชื่อมันถึงจะเป็น array ก็เหอะ เช่น $_POST[check][0] และ $_POST[text][0] เป็นต้น

มีตัวอย่างฟอร์มแบบแอเรย์บนเว็บ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^