ดึงข้อมูลจากไฟล์ php ที่เป็นตารางไม่ได้ครับ

test.php

echo"<tr>
           <td>115</td>
           <td>115</td>
           <td>115</td>
         </tr>";
----------------------------------------------

showtest.php

<body>
   <table>(ดึงข้อมูลได้แล้วจะให้โชว์ตรงนี้ แต่ข้อมูลไม่ออก)</table>
                (แต่เอามาให้มันโชว์ตรงนี้ ที่ไม่ได้อยู่ใน table มันดันออก งง ครับ)
</body>
04 พ.ย. 2551 4 2,049

<table>
<?php
echo '<tr><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr>';
?>

</table>

ก็ออกนิ
#1

ขอเสริมครับ ถ้าจะขึ้นบรรทัดใหม่ต้องเป็นการเว้นเคาะ enter น่ะครับ ถึงจะได้
#2

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #352

ช่วยขยายความหน่อย ตอบไม่ถูก
#3

<?
echo "<table border='1' bordercolor='red'><tr><td>aaa</td>
<td>bbb</td><td>ccc</td></tr></table>";

?>

#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^