อยากให้เวลาแสดงเป็น 08:00

ผมเก็บ field เวลา รูปแบบ time ซึ่งเก็บเป็น 08:00:00 ขอสอบถามว่า
1. ถ้าผมอยากจะให้แสดงเป็น 08:00 คือ แค่ ชั่วโมงกับนาที่ ต้องทำอย่างไร
2. ถ้าเก็บเป็นแบบ vachar สามารถทำได้เป็น 08:00 แต่มันเอาเปรียบเทียบกันได้ไหมครับ
คือมีการเก็บ StartTime กับ EndTime แล้วเอาเปรียบเทียบกับ Time จาก text box
เช่น if($Time>=$StartTime) && ($Time<=Endtime){
echo"เวลานี้ไม่ว่าง";
}else{
//เก็บลงฐานข้อมูล

}
มันจะตรวจแบบนี้ได้ไหมครับ หากเป็น varchar
รบกวนด้วยครับ
01 พ.ย. 2551 1 1,849

เก็บเป็น mktime ครับ ซึ่งเป็นตัวเลข และสามารถแปลงกลับเป็น วัน-เวลาแบบปกติได้

ลงค้นหา mktime บนเว็บดูครับ มีรายละเอียดอยู่
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^