การส่งค่าผ่าน method get

ถ้าผมมีฟังก์ชัน js ที่ไว้ส่งค่าการโหลดเพจแบบของ อ. คือ loadsection(module,layer) โดยใช้ method GET ส่งค่าเพจที่ต้องการที่จะโหลดไป

แต่ตอนที่จะโหลดบางครั่งผมได้ผ่านค่าบางอย่างไปทาง module เช่น loadsection("view.php?page=1","display") ถ้าผ่านแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าผมผ่านแบบนี้  loadsection("view.php?page=1&&value=10","display")  ผลปรากฏว่าครั่งแรกลอง alert ค่า module ดู มีการส่งผ่านค่าไปได้ แต่ถ้า กด refresh ค่าจะเหลือแค่ view.php?page=1 โดยค่าหลัง && หายไป ผมเขียนผิดพลาดตรงไหนครับ

 

ขอบคุณครับ

30 ต.ค. 2551 1 3,063

อาจเป็นเพราะมีการเก็บแต่ค่า page ไว้ครับ ให้เก็บค่าของตัวแปรทุกตัวที่เกี่ยวข้อง และ ส่งกลับเมื่อ refresh ด้วยครับ

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^