เช็คไฟล์ ที่อัพโหลด

ทำฟอร์มอัพโหลดไฟล์รูปหลายรูป  แต่จะให้อัพเฉพาะไฟล์ .jpg .gif 
ในไฟล์ act.php ตรงตัวหนังสือสีแดง มันเช็คได้แต่ ไม่ทราบว่าเป็นไฟล์ที่เท่าไร 
เลยอยากทราบวิธีการเช็คไฟล์และไฟล์ที่เท่าไรที่ไม่สามารถทำการ อัพโหลดได้ค่ะ

form.php

<form method="post" action="act.php" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file[]" size="40"><br>
<input type="file" name="file[]"  size="40"><br>
<input type="file" name="file[]"  size="40"><br>
<input type="file" name="file[]" size="40"><br>
<input type="file" name="file[]" size="40"><br>
<input type="submit" name="Submit" value="upload"
 <input type="hidden" name="event" value="upload">

</form>
-----------------------------------------
act.php

<?

$fileupload=$_FILES['file']['tmp_name'];
$fileupload_name=$_FILES['file']['name'];
$fileupload_size=$_FILES['file']['size'];
$fileupload_type=$_FILES['file']['type'];


if($event=="upload"){

 for($i=0;$i<count($fileupload_name);$i++){
 if($fileupload[$i]){

if($fileupload_type[$i] != "image/pjpeg" && $fileupload_type[$i] != "image/jpg" && $fileupload_type[$i] != "image/gif")
{
echo "ต้องเป็น ไฟล์ .jpg  หรือ .jpeg หรือ .gif เท่านั้น ! <br>
<a href='javascript:window.history.go(-1)'>กลับไปแก้ไข</a>" ; 
exit();
}
}

   if(is_file($fileupload[$i])){
    $rand = rand(1111,9999);
      copy($fileupload[$i],"../gallry/".$rand.$fileupload_name[$i]);
  @$query_upload=mysql_query("insert into garlly  values ('','$rand$fileupload_name[$i]')");
   }
 }
 }
 ?>

24 ต.ค. 2551 4 1,915

for($i=0;$i<count($fileupload_name);$i++){

ตัวแปร $i ไง บอกว่าเป็นไฟล์ทีเท่าไร

#1

if($fileupload_type[$i] != "image/pjpeg" && $fileupload_type[$i] != "image/jpg" && $fileupload_type[$i] != "image/gif")
{

echo "$i";

echo "ต้องเป็น ไฟล์ .jpg  หรือ .jpeg หรือ .gif เท่านั้น ! <br> <a href='javascript:window.history.go(-1)'>กลับไปแก้ไข</a>" ; 
exit();
}
}

มันออกมาเป็น 1 ทุก ครั้งเลยค่ะ

เช่น ช่องที่ 1 ใส่ไฟล์รูป ช่องที่2 ใส่ไฟล์ pdf  อัพโหลดไป  ไฟล์ที่1 อัพขึ้น แต่ ไฟล์ที่สองไม่ขึ้น และ ประกาศ ว่า เป็น ไฟล์ที่ 1 ทุกครั้งเลยค่ะ

#2

http://www.goragod.com/knowledge-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C.html

#3

ขอบคุณมากค่ะ  ได้แล้วค่ะ  หากมีปัญหาอะไร ถ้าค้นหาแล้วไม่เจอ ขอโพสถามนะค่ะ

#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^