อยากค้นหา ค่า ซ้ำใน array

อยากค้นหา ค่า ซ้ำใน array temp=array("a","s","d","a"); val=array("1","2","3","4") มันต้องออกประมาณนี้ a=1,4 | s=2 | d=3 มีวิธีใดบ้างที่จะจัดให้ อยู่ใน form นี้ ทำแล้ว มันยัง มี bug เลยอยากหาคนช่วย
23 ต.ค. 2551 1 1,984

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^