การส่งค่า post แบบ AJAX

อยากถามเรื่องการส่งค่า post แบบ AJAX เหมือนตัวอย่างที่อยู่ใน บทความ

<button onClick="sendpost(form1.user.value)">POST</button> ถ้ารับค่าจาก  <input name="user" type="hidden" id="user" value="<?=$user;?>" /> text แต่ค่ารับค่าแบบ

<textarea name="user" cols="70" rows="10" id="textarea1"><?=$user;?>
        </textarea> ต้องเขียนส่งค่าแบบไหน

 

15 ต.ค. 2551 3 3,186

งงกับคำถาม

ปกติแล้ว การรับค่าจาก Ajax ก็เหมือนกับการรับค่าจากฟอร์มและครับ ด้วยวิธีเดียวกัน

ส่งแบบ post ก็รับด้วย $_POST

ส่งแบบ get ก็รับด้วย $_GET

#1

คือถ้ารับค่าจาก text input รับค่าได้ แต่ ถ้ารับค่าแบบ textarea รับค่าไม่ได้

#2

ได้สิครับ

textarea น่ะรับได้

ที่รับไม่ได้ก็คงเป็น file มากกว่า

อ้อเข้าใจว่า คงใช้แบบนี้แน่ๆ เลย

detail = textarea.value แบบนี้ผิดครับ

ต้องใช้ detail = textarea.innerHTML ครับ

#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^