การตรวจสอบเงื่อนไข

พี่กรดครับ ขออนุญาตครับ เกี่ยวกับระบบสมาชิก

ถ้าผมจะตรวจสอบแบบ 3 เงือนไข เขียนไงครับ เมื่อ User login แล้ว

เงื่อไข

1. เช็คแล้วไม่รูปให้ๆ แสดงรูป ก

2. เช็คแล้วมีรูป ก็แสดงรูปผู้ใช้งาน

3. แต่ถ้าไม่มีการ loging เลยก็ให้แสดงรูป ข

14 ต.ค. 2551 2 1,861

ก็ขึ้นกับว่าเก็บสถานะการ login ไว้ยังไง ถ้าเก็บว้บน SESSION ก็ใช้ isset ในการตรวจสอบว่ามีการเรียกใช้ตัวแปร session นั้นหรือเปล่า ถ้าใช้ cookie ก็ใช้วิธีตรวจสอบค่า จาก cookie โดยตรง

if ( isset( $_SESSION[login] ) ) // login
{
  if ( มีรูป ) $picture = รูป
  else $picture = รูป defaule
}
else // ไม่ได้ login
{
  $picture = รูป defaule
}

ถ้าเป็น cookie ก็อาจตรวจ $_COOKIE != '' ก็ได้ 

#1

ขอคุณครับ

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^