แสดง โหวดสูงสุดครับผม

$vote = $db->Query ( 'user' , dbquery2 , $category , 'DESC' , 0 , $rows );

for ( $i = 0 ; $i < count( $vote ) ; $i++ )
 {
       $id = $vote[$i][id];
    $time = date( "d-m-y H:i" , $vote[$i][time] );
$score = $vote[$i][vote];
echo $id."-".$score."<br>";
 }

 

พี่ครับทำอย่างไรให้เรียงค่าแสดงจาก โหวตมากที่สุดไปน้อยที่สุดหรอครับ 

10 ต.ค. 2551 2 1,768

$rows = 5;
$vote = $db->Query ( 'user' , dbquery2 , $category , 'DESC' , 0 , $rows );
$db->sortby( $vote  , 'vote' , false );
for ( $i = 0 ; $i < count( $vote ) ; $i++ )
 {
$id = $vote[$i][id];
$time = date( "d-m-y H:i" , $vote[$i][time] );
$score = $vote[$i][vote];
echo $id."-".$score."<br>";
 }

แต่มันไม่เรียงให้อะครับผิดตรงไหนรึป่าวครับ

#1

 sortby(&$records, $field, $sortasc = true) //ฟังก์ชั่นเรียงลำดับ ตามชื่ิอ ฟิลด์
 

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^