อยากจะเพิ่ม control เข้าไปในฟอร์ม โดยค่าอันที่แรก ยังคงเดิม ช่วย

อยากจะเพิ่ม control เข้าไปในฟอร์ม อีกอันหนึ่ง โดยที่ค่าอันแรก ยังคงไม่เปลี่ยน อธิบายหลักการที่ใช้ Ajax กับ PHP ให้ด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

09 ต.ค. 2551 1 1,841

หาอ่านได้บนเว็บครับ

กรุณาค้นหาก่อนตั้วคำถาม

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^