ตัวแปรที่ใช้คิวรี่มีค่าไม่เท่ากับในดาต้าเบสเนื่องจากการเว้นวรรค

คือมีปัญหาข้อมูลจากสองดาต้าเบส ไม่ตรงกับ

ใช้ appserv เก็บข้อมูลรายรับรายจ่าย ดาต้าเบสชื่อ account

และ ใช้ microsoft sql server เก็บข้อมูลลูกค้า ดาต้าเบสชื่อ customer

มีตาราง ID_cus และ ID_ac ที่เหมือนกัน ที่เก็บค่าเหมือนกันอยู่คิวลี่ข้อมูล ID_ac จาก account เก็บไว้ในตัวแปร $ID_cus เรียบร้อยใช้งานได้ แสดงผลลัพธ์ได้ปกติ

แต่ตอนนี้ต้องการใช้ข้อมูลจากดาต้าเบส customer มาใช้งานด้วย

และจะคิวลี่ข้อมูลโดยใช้ $ID_cus ใช้เท่ากับ ID_cus ใน customer แต่ข้อมูลแสดงแค่บางส่วน คือได้กำหนดให้ตาราง ID_cus เก็บได้ 8 ตัวอักษร

ข้อมูลที่มีค่าเท่ากับ 8 ตัวอักษรก็แสดงตามปกติ

แต่มีปัญหาที่ ข้อมูลที่มีจำนวน 1-7 อักษรไม่แสดง

เพราะ ID_cus ใน customer มีการเว้นวรรค

เช่น ค่า $ID_cus ที่คิวลี่จาก account เป็น $ID_cus = '12345678' ใน customer จะเป็น '12345678' (8ตัวเหมือนกันแสดงผลลัพธ์ได้ปกติ)

และ $ID_cus = '3032222' ใน customer จะเป็น ' 3032222' (วรรคข้างหน้าไป1)

และ $ID_cus = '236987' ใน customer จะเป็น ' 236987' (วรรคข้างหน้าไป2)

และ $ID_cus = '14523' ใน customer จะเป็น ' 14523' (วรรคข้างหน้าไป3)

และ $ID_cus = '2587' ใน customer จะเป็น ' 2587' (วรรคข้างหน้าไป4)

และ $ID_cus = '256' ใน customer จะเป็น ' 256' (วรรคข้างหน้าไป5)

และ $ID_cus = '21' ใน customer จะเป็น ' 21' (วรรคข้างหน้าไป6)

และ $ID_cus = '1' ใน customer จะเป็น ' 1' (วรรคข้างหน้าไป7)มีวิธีไหนบ้างคะทำให้วรรคหายไป หรือต้องเพิ่มค่าใน $ID_cus ให้มีการเว้นวรรคเท่ากัน ช่วยแนะนำหน่อยคะ
19 มี.ค. 2558 1 418

ไม่ชัดเจนว่า query ด้วยวิธีไหน ดูจากคำอธิบาย เป็นฐานข้อมูลต่างชนิดกัน ดังนั้นก็น่าจะ query คนละทีแล้วมาตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ด้วย PHP ถ้าเป็นไปตามนี้

1.ถ้าข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้นก็ให้แปลงเป็นตัวเลขก่อนตรวจสอบ ด้วย intval()

2.ถ้าข้อมูลอาจมีตัวอักษรประกอบให้ใช้ trim() แทน
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^