คิวรี mysql เงื่อนไขหลายฟิลค่าเดียว ดังรูปตัวอย่าง

คิวรี mysql เงื่อนไขหลายฟิลค่าเดียว ดังรูปตัวอย่าง
ต้องการ คิวรี บรรทัด ที่มี y ตั้งแต่ 2 ฟิลด์ขึ้นไป ดังตัวอย่าง

ผลที่จะออก คือ บรรทัด 1 , 2 ,6

Select * from table where R1 = 'y' or R2 = 'y' or .....

ไปต่อไม่เป็น.... รบกวนชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
11 มี.ค. 2558 0 455
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^