ถามเรื่องการวนลูป parameter ของ Ajax มีวิธีการอย่างไรครับ

function inputExcel() {

HttPRequest = false; if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...

HttPRequest = new XMLHttpRequest(); if (HttPRequest.overrideMimeType) { HttPRequest.overrideMimeType('text/html'); }

} else if (window.ActiveXObject) { // IE

try {

HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");

} catch (e) {

try {

HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

} catch (e) {}

}

}

if (!HttPRequest) { alert('Cannot create XMLHTTP instance'); return false; }

//alert(document.getElementById("cpd_type").value);

var url = 'cpd_submit_cpa_db.php';var pmeters = "tnum=" + encodeURI(document.getElementById("num").value)

;

HttPRequest.open('POST',url,true);HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");

HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length);

HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close");

HttPRequest.send(pmeters);

HttPRequest.onreadystatechange = function()

{

if(HttPRequest.readyState == 3) // Loading Request

{

document.getElementById("div1").innerHTML = "<center><img src=img/ajax-loader.gif /></center>";

}if(HttPRequest.readyState == 4) // Return Request

{

setTimeout(function(){

document.getElementById("div1").innerHTML = HttPRequest.responseText;

}, 500);

}}

}
20 ก.พ. 2558 1 670

โค้ดกับคำถามไม่ค่อยสอดคล้องกันเลยครับ เอา แนวคิดไปละกันจริงๆแล้ว วิธีการเขียน แบบ Ajax หรือแบบ ปกติเหมือนกันทุกประการครับ

เพราะสิ่งที่ต้องการ คือ ข้อมูลที่จะ query ออกมา เท่านั้น ซึ่งถ้าเราสามารถ query ข้อมูลปกติ ออกมาได้ การร้องข้อข้อมูลด้วย Ajax ก็ทำได้ ด้วยวิธีเดียวกัน<?php

// ...... โค้ดอื่นๆ บลาๆๆๆๆๆ

$page = $_GET['page'];

$sql = "SELECT * FROM........."; // query แบ่งหน้าปกติ

// .... โค้ดแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการ query ตามด้านบน

// โค้ด สำหรับการเลือกหน้าถัดไป

// ..........

// ...... โค้ดอื่นๆ บลาๆๆๆๆๆ

?>


ถ้าโค้ดด้านบน คือ โค้ดที่คุณเขียนเพื่อแสดงผล ข้อมูลได้ สามารถแบ่งหน้าได้ สามารถทำงานได้ การใช้ Ajax ในการแบ่งหน้าก็ไม่ยาก

<?php

// ...... โค้ดอื่นๆ บลาๆๆๆๆๆ

echo '<div id=page_list></div>';

// ..........

// ...... โค้ดอื่นๆ บลาๆๆๆๆๆ

?>


จะเห็นว่าผมแทรก div page_list ลงแทนที่พื้นที่ส่วนของการ query ซึ่ง page_list นี่เองที่ผมจะใช้เป็นพื้นที่ ที่เมื่อเรียก Ajax แล้วจะนำมาใช้แสดงผลถัดมาคือ ก็ต้องเขียน Ajax แล้วละครับ ซึ่งคร่าวๆก็คล้ายๆโค้ดด้านบนpmeters = 'page=1';

HttPRequest.send(pmeters);page คือ หน้าที่ต้องการ แสดงหน้า 1 ก็ส่ง 1 ไป ต้องการหน้าไหนก็เขียนเอาละกันครับสุดท้าย โค้ดที่หายไป เราจะเอาไปใส่ไว้ที่ cpd_submit_cpa_db.php แทน ซึ่งสิ่งที่ส่งไป คือ $page เท่านั้น เราก็รับค่า และนำมา query

<?php

$page = $_POST['page']; // รับแบบไหน อยู่ที่วิธีการส่งค่าแบบ AJAX

$sql = "SELECT * FROM........."; // query แบ่งหน้าปกติ

// .... โค้ดแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการ query ตามด้านบน

// โค้ด สำหรับการเลือกหน้าถัดไป

?>


ก็ echo ผลลัพท์ตามปกติ ค่าที่ได้ จะถูกส่งกลับไปที่ HttPRequest.responseText เราก็เอาไปใส่ลงใน page_list ได้เลยครับหลักการก็มีเท่านี้ ซึ่งจะเห็นว่า มันก็คือวิธีเดียวกันกับการเขียนแบบ ปกติ นั่นเอง

สิ่งสำคัญคือ ทำแบบปกติ ให้ได้ก่อนครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^