javascript กับคำสั่ง window.print()

พอดีเครื่องปริ๊นมี 2 tray ใส่กระดาษ A4และ A5คือปัญหาตอนนี้เราต้องมาเลือกขนาดกระดาษ A5 และ เลือก tray ก่อนจะปริ๊นทุกครั้งเราสามารถใช้ javascript สั่งให้ print โดยเลือกขนาดกระดาษ A5 และ เลือก tray เองได้ไหมครับ ?หรือพอจะมีทางอื่นไหมครับขอบคุณครับ


04 ธ.ค. 2556 1 869

ไม่ได้ครับJavascript มีคำสั่งเกี่ยวกับการพิมพ์เพียงคำสั่งเดียว และการเลือกเครื่องพิมพ์เป็นหน้าที่ของ Browser ครับ ทำให้เราไม่ค่อยมีตัวเลือกในการสั่งพิมพ์มากนักครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^