สอบถามเกี่ยวกับ javascript ร่วมกับ php ครับ

สอบถามเกี่ยวกับ javascript ร่วมกับ php ครับ
พอดีจะทำการเขียน javascript ให้รับค่าจาก event on change ตามโค้ดนี้ครับfunction ListMachine(SelectValue)

        {

            //ตัด ค่าตัวเลข ปศุสัตว์ ที่รับเข้ามา

            var animal = SelectValue;

            

            var groups_c = SelectValue;

              groups_c = (groups_c.substring(0,1));

              <?

              $groups_c = ///จะเขียนให้ตัวแปรที่เป็น php รับค่าจากตัวแปรใน javascript คือ groups_c ยังไงหรอครับ????  ?>


             

            var name_c = SelectValue;

              name_c = (name_c.substring(1,3));

             var type1_c = SelectValue;

              type1_c = (type1_c.substring(3,5));

            var type2_c = SelectValue;

              type2_c = (type2_c.substring(5,6));            checkForm.Machine.length = 0

            

            //*** Insert null Default Value ***//

            var myOption = new Option('','')  

            checkForm.Machine.options[checkForm.Machine.length]= myOption

            

            <?

            $intRows = 0;

            $strSQL = "select distinct D.BD_YR,D.GROUPS_C,D.NAME_C,D.TYPE1_C,D.TYPE2_C from OAEDAS.CPSTAN_DESC_D c 

inner join OAEDAS.CPSTAN_DESC d on (C.DESC_M_ID = D.DESC_M_ID) where D.GROUPS_C = 'groups_c' and D.NAME_C = 'name_c' and D.TYPE1_C = 'type1_c' and D.TYPE2_C =  'type2_c' order by D.BD_YR desc";            $objQuery = ociparse($conn,$strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");

                ociexecute($objQuery)or die("เอ็กซิคิวต์คำสั่งไม่ได้");

            $intRows = 0;            while($objResult = oci_fetch_array($objQuery))

            {

            $intRows++;

            ?>
            

                x = <?=$intRows;?>;

                mySubList = new Array();

                

                

                strGroup = <?=$objResult["GROUPS_C"];?>;

                strValue = "<?=$objResult["BD_YR"];?>";

                strItem = "<?=$objResult["BD_YR"];?>";

                strname_c = <?=$objResult["NAME_C"];?>;

                strtype1_c = <?=$objResult["TYPE1_C"];?>;

                strtype2_c = <?=$objResult["TYPE2_C"];?>;

                

                mySubList[x,0] = strItem;

                mySubList[x,1] = strGroup;

                mySubList[x,2] = strValue;

                mySubList1[x,0] = strname_c;

                mySubList1[x,1] = strtype1_c;

                mySubList1[x,2] = strtype2_c;

                

                

                    var myOption = new Option(mySubList[x,0], mySubList[x,2])  

                    checkForm.Machine.options[checkForm.Machine.length]= myOption                    

            

            <?

            }

            ?>


        return animal;

        }        

        //**** List Machine (End) ***//

</script>รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับ

ผมติดนิดเดียวก็จะได้แล้วครับขอบคุณครับ
25 พ.ย. 2556 1 1,069

เขียนไม่ได้ครับ...เพราะ Javascript และ PHP ทำงานที่คนละส่วนกัน Javascript ทำงานบนบราวเซอร์ ส่วน PHP ทำงานบน Server ซึ่ง PHP ทำงานจบไปแล้วผมไม่รู้ว่าจะเอาค่าที่เลือกไปทำประโยชน์อะไร เลยไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้มากกว่านี้ แต่พอเดาๆได้ดังนี้1.ถ้าต้องการส่งค่าที่เลือกไปบันทึกลงฐานข้อมูล ก็สามารถส่งค่าที่เลือกไปเก็บยัง Server ด้วย Ajax ได้

2.ถ้าต้องการแสดงผลค่าที่เลือก อาจใช้วิธีแสดงค่าที่เลือกด้วย Javascript เช่น span.innerHTML = select.value; หรืออาจใช้วิธีโหลดหน้าใหม่เลยก็ได้ส่วนวิธีการมากกว่านี้หรือลายละเอียด สามารถหาอ่านได้บนเว็บนี้ครับ http://www.goragod.com/?module=tag-Javascript&page=2
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^