แบ่งหน้า php ค้นหา sqlif(!isset($start)){

$start = 0;

}

$limit = '10'; $Qtotal = mysql_db_query($dbname,"select*from informatio_tcather "); 

$total = mysql_num_rows($Qtotal);$sql = "select*from select*from informatio_tcather  where INFTCA_NAME like '%$search%' LIMIT $start,$limit";

$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql) ;<?

echo"<hr></hr>";

$page = ceil($total/$limit);

                for($i=1;$i<=$page;$i++){

                if($_GET['page']==$i){ //ถ้าตัวแปล page ตรง กับ เลขที่วนได้

                    echo "[<a href='?start=".$limit*($i-1)."&page=$i'><B>$i</B></A>]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 1

                }else{

                    echo "[<a href='?start=".$limit*($i-1)."&page=$i'>$i</A>]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 2

                    }

                }

?>
โคด error ทำยังไงดีคับ ช่วยแนะนำหน่อย

 
04 ต.ค. 2556 3 1,103

select*from select*from ทำไมมี 2 อันครับ
#1

ขึ่นแล้ว แต่ หน้า 2 ไม่มีข้อมูล 
#2

$page=1;

if(isset($_GET['page']))

    $page=$_GET['page'];

$limit=4;

$start=($page-1)*$limit;

$con = mysql_connect("localhost","root","fossil31") or die("Error Connect to Database");

mysql_select_db("tcg");

mysql_query("SET NAMES UTF8");

$sql = "SELECT * FROM customer";

$rs = mysql_query($sql) or die (mysql_error());

$total=mysql_num_rows($rs);

mysql_free_result($rs);

$pages = ceil($total/$limit);

...

...

$sql.=' LIMIT '.$start.', '.$limit;

$rs=mysql_query($sql) or die (mysql_error());

while($objResult = mysql_fetch_array($rs))
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^